Handel produktami rolno-spożywczymi UE osiągnął w 2020 r. łączną wartość 306 mld euro, z czego 184 mld euro stanowił eksport, a 122 mld euro import. Oba obszary odnotowały wzrost w porównaniu z 2019 r.: +1,4 proc. dla eksportu i +0,5 proc. dla importu.

USA podążają za UE

Drugim największym eksporterem produktów rolno-spożywczych w 2020 r. były USA z wartością eksportu 136 mld euro (+3 proc. w porównaniu do 2019 r.). Na trzecim miejscu znalazła się Brazylia z 77 mld euro (+5 proc.), a następnie Chiny z 50 mld euro (-4 proc.) i Kanada z 45 mld euro (+ 10 proc.).

Największymi importerami na świecie w badanym roku były Chiny z importem o wartości 138 mld euro oraz USA 129 mld euro.

Wieprzowina i pszenica ważnymi produktami eksportowymi

Eksport z UE obejmuje szeroką gamę produktów i wpływa na cały łańcuch wartości – od surowców po żywność wysoko przetworzoną. Natomiast import do UE jest wyraźnie zdominowany przez produkty rolno-spożywcze i paszowe, które stanowią około 75 proc. całego importu.

Patrząc na poszczególne kategorie produktów, można zauważyć, że eksport wieprzowiny i pszenicy w znacznym stopniu przyczynił się do wzrostu eksportu rolno-spożywczego UE, jako całości. Na przykład sprzedaż wieprzowiny do Chin wzrosła o 74 proc. w porównaniu z 2019 r. Aprecjacja importu UE wynikała głównie z wyższego importu nasion oleistych, kwasów tłuszczowych, oleju palmowego, owoców i soi.

Największy wzrost eksportu do Chin

Największy wzrost eksportu rolno-spożywczego z UE w 2020 r. odnotowano do Chin, Szwajcarii, na Bliski Wschód i do Afryki Północnej. Z kolei najbardziej spadła wartość eksportu UE do USA, Turcji, Singapuru i Japonii. Kanada była ważnym eksporterem do UE. W tym samym czasie najbardziej spadł import z Wielkiej Brytanii, Ukrainy i USA.

Wielka Brytania była głównym partnerem handlowym Unii Europejskiej w tym sektorze w 2020 r., odpowiadając za 23 proc. całkowitego eksportu rolno-spożywczego UE i 13 proc. całkowitego importu.

Handel zagraniczny produktami rolnymi łagodzi skutki kryzysu koronawirusa

Handel międzynarodowy odegrał kluczową rolę w amortyzowaniu niszczącego wpływu gospodarczego pandemii COVID-19 i okazał się kluczowym elementem budowania odporności. UE jest największym blokiem handlowym na świecie. Jej pozycję w światowym handlu wspiera rozbudowana sieć umów handlowych – wyjaśnił komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. W analizowanym roku UE zawarła 45 umów o wolnym handlu z 77 krajami partnerskimi.