Jednolite zasady produkcji ekologicznej dla wszystkich krajów UE i harmonizacja standardów importowych mają pomóc w rozwoju sektora produktów ekologicznych.

Zaostrzenie kontroli powinno też zwiększyć zaufanie konsumentów do produktów ekologicznych.

Nowe przepisy muszą zostać jeszcze zostać zatwierdzone przez kraje UE i PE by wejść w życie od 2020 r.

Projekt rozporządzenia z zasadami produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych został przedłożony przez KE na początku 2014 r. Celem jego było jednoznaczne oznakowanie produktów ekologicznych ułatwiające wybór konsumentom i zapobiegające fałszerstwom. Negocjacje dotyczące projektu trwały od października 2015 r.