W porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. pogłowie wzrosło o 1,68 mln sztuk, albo 1,2 proc. Wyniki te nie obejmują Belgii i Wielkiej Brytanii skąd nie uzyskano jeszcze danych.

Najbardziej wzrosło pogłowie w Hiszpanii - o 4,1 proc. do 26,6 mln sztuk. W Portugalii i Na Węgrzech wzrost wyniósł 4,0 proc. Pogłowie trzody chlewnej w Danii i Polsce wzrosło po 2,5 proc.

Nadal największym pogłowiem trzody chlewnej w UE dysponują Niemcy. W tym kraju wzrosło ono w 2014 r. o 0,7 proc. do 28,3 mln sztuk.

W kilku krajach nastąpił jednak spadek pogłowia. We Francji i Austrii spadło ono o 1 proc. dla każdego kraju. Największy spadek nastąpił w Rumunii, gdzie po raz pierwszy pogłowie było niższe od 5 mln sztuk, a zmniejszenie pogłowia wyniosło 4,8 proc.