Wartość eksportu w ciągu dziesięciu miesięcy 2015 r. przekroczyła jego wartość w całym 2014 r.

W grudniu 2015 r. eksport rolno-spożywczy do krajów trzecich osiągnął wartość 11,2 mld euro, czyli o prawie 1 mld euro, albo ponad 9 proc. więcej niż w grudniu 2014 r.

Najbardziej w 2105 r. wzrosła wartość unijnego eksportu do USA o 18,5 proc. i Chin o 39 proc. Chiny zostały drugim krajem przeznaczenia eksportu z UE, poprzednio była nim Rosja.

W 2015 r. najbardziej wzrósł eksport zbóż o 1,2 mld euro, win o 835 mln euro i mocnych alkoholi o 641 mln euro.

W tym samym czasie rosyjskie embargo wpłynęło na spadek eksportu mleka w proszku i serów o 963 mln euro i świeżych owoców o 341 mln euro.

W 2015 r. o 113 mld euro, czyli o 8,7 proc. wzrósł przywóz artykułów rolno - spożywczych z krajów trzecich. Nadwyżka w unijnym handlu zagranicznym produktami rolno - spożywczymi z krajami trzecimi w 2015 r. wyniosła 16 mld euro, czyli o 2 mld euro mniej niż w 2014 r.