Najwyższa całkowita produkcja rolna we wszystkich państwach członkowskich w 2017 r. wyniosła we Francji 72,6 mld euro (17 proc. całkowitej wartości UE), a następnie Niemczech (56,2 mld euro, 13 proc.), Włoszech (55,1 mld euro, 13 proc.), Hiszpanii (50,6 mld euro, 12 proc.), Wielkiej Brytanii (31,8 mld euro, 7 proc., Holandii (28,9 mld euro, 7 proc.), Polsce (24, 9 mld euro, 6 proc.) i Rumunii (17,5 mld euro, 4 proc.).

W porównaniu z 2016 r. wartość produkcji rolnej wzrosła w 2017 r. niemal we wszystkich państwach członkowskich UE. W ujęciu względnym największy wzrost odnotowano w Estonii (+ 18,2 proc.), następnie w Irlandii (+ 13,6 proc.), Rumunii (+ 13,2 proc.), Wielkiej Brytanii (+ 12,6 proc.) i Polsce ( + 11,1 proc.). Natomiast wartość produkcji rolnej nieznacznie spadła w Słowenii (-4,7 proc.) i na Malcie (-3,1 proc.), podczas gdy pozostała stabilna w Chorwacji i na Słowacji. W państwach członkowskich o najwyższej łącznej produkcji rolnej zarejestrowano następujące wzrosty: 8,6 proc. w Niemczech, 3,2 proc. we Francji i 2,2 proc. we Włoszech.

Wzrost produkcji rolnej UE o 6,2 proc. w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku miał miejsce dzięki większej wartości produkcji zwierzęcej (+ 10,3 proc.), niemal w całości przez wzrost cen (+ 10,3 proc.) . Ogólny wzrost wartości produkcji zwierzęcej wynika głównie ze wzrostu mleka (+ 20,2 proc.), jaj (+ 17,9 proc.) i świń (+ 11,6 proc.), głównie z powodu wyższych cen.

Wartość produkcji roślinnej w UE wzrosła o 3,6 proc., a jej wielkość wzrosła o 1,7 proc., a ceny o 1,9 proc.. Większość wzrostu wynikała ze wzrostu cen pszenicy i orkiszu (+ 10,2 proc.) oraz roślin przemysłowych (+ 7,7 proc.).

Zużycie środków produkcji w rolnictwie w UE wzrosło o 1,8 proc. Wynika to głównie ze zwiększenia o 5,9 proc. zużycia energii i smarów, częściowo zrekompensowanego przez zmniejszenie zużycia o 4,9 proc. nawozów i polepszaczy gleby.

Według Eurostatu, wartość produkcji rolniczej w Polsce w 2017 r. wyniosła 24,9 mld euro. Wartość produkcji roślinnej wzrosła o 6,6 proc., a zwierzęcej o 15,6 proc.