Według ostatnich danych Komisji UE przywóz, w tym przetworzonego mięsa i podrobów z krajów trzecich, zwiększył się o około 21 730 ton lub 22,5 proc. do 118 110 ton w porównaniu z okresem od stycznia do kwietnia 2017 r. Wartość importu wzrosła o 8,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresie poprzedniego roku.

Za wyższy import odpowiada przede wszystkim wołowina z Ameryki Południowej. Na przykład brazylijskie dostawy na rynek wspólnotowy wzrosły o prawie 35 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 r. do 47 400 ton. Z Argentyny sprzedano 21 130 ton, czyli o ponad 43 proc. więcej wołowiny do państw członkowskich UE.

Podczas gdy Brazylia sprzedała do UE więcej mrożonych i przetworzonych produktów mięsnych, takich jak peklowana wołowina, Argentyna wyraźnie zwiększyła wywóz schłodzonej wołowiny. Produkcja wołowiny wzrosła ostatnio w obu krajach Ameryki Południowej, a ceny są pod presją.

Średnia cena importowanej wołowiny brazylijskiej spadła o 8,8 proc. rok do roku, a dla Argentyny nawet o 20,6 proc. Według Komisji Europejskiej w Urugwaju ostatnio wzrosły ceny bydła. Wielkość dostawy wzrosła tylko o 2 proc. do 20 950 ton od stycznia do kwietnia 2017 r. Natomiast Paragwaj zdołał zwiększyć swój eksport do UE o ponad 1/3 do 2 275 ton w pierwszych czterech miesiącach 2018 r. Więcej wołowiny dostarczono również z Oceanii. Odpowiedzialny za to była Australia ze wzrostem sprzedaży o 19 proc. do 8420 ton.

Wolumen importu z Nowej Zelandii były jedynie nieznacznie wyższy od poziomu z poprzedniego roku i wyniósł 2920 ton. Kraje afrykańskie, takie jak Botswana i Namibia, były również w stanie eksportować więcej wołowiny do państw członkowskich UE, zwiększając odpowiednio eksport o 47 i 26 proc. Z drugiej strony USA były jednym z niewielu krajów, które zgłosiły mniejszy eksport do UE, spadł on o prawie 7 proc. do 8 260 ton.