Dzięki temu na rynku było dość niespokojne.

Po ostatnich wysokich cenach nastąpił spadek o 8 eurocentów/kg w Niemczech, prawie taki sam w Austrii i Belgii. Znaczne spadki miały miejsce w innych krajach. 

W innych krajach obniżki były bardziej umiarkowane. W Hiszpanii i Francji ceny nie zmieniły się.

Najdroższy żywiec świń rzeźnych był w ostatnim tygodniu 2016 r. we Włoszech -1,939 euro/kg, w Wielkiej Brytanii kosztował 1,737 euro/kg, w Hiszpanii -1,504 euro/kg, Danii -1,503 euro/kg, Francji -1,500 euro/kg i Niemczech - 1,426 euro/kg.