Sierpniowy poziom eksportu, który wyniósł 180 tys. ton jest najniższy do lutego, jednocześnie wyższy niż w każdym miesiącu 2015 r. Eksport w sierpniu br. był o 27 proc. wyższy niż przed rokiem.

Zmniejszenie eksportu odbyło się przede wszystkim za przyczyną spadku wywozu do Chin, choć pozostał on na wyższym poziomie niż przed rokiem. A w porównaniu z sierpniem 2015 r. był on nawet większy o 2/3.

Sprzedaż wieprzowiny do innych krajów azjatyckich pozostała wysoka. W szczególności dotyczyło to Japonii, Korei Południowej, Hong Kongu i Filipin, gdzie w sierpniu 2016 r. sprzedaż była wyższa niż przed rokiem.

Eksport podrobów był zdecydowanie mniej podatny na spowolnienie. W tym samym okresie wzrósł o 18 proc., czyli tyle samo, co we wcześniejszych miesiącach br.

Wyższe ceny żywca wieprzowego w UE miały wpływ na jednostkowy wzrost cen wywozowych wieprzowiny w porównaniu z 2015 r.