UE przeznaczyła 414 mln euro jako kolejne wsparcie dla krajów najbardziej dotkniętych kryzysem żywnościowym spowodowanych przez El Niño.

Poprzednio w grudniu 2015 r. UE przeznaczyła na ten cel 125 mln euro.

Według komisarza ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego, katastrofalne skutki zjawiska El Niño dotknęły 41 mln ludzi.

Celem nowego finansowania jest połączenie krótkoterminowego wsparcia ratującego życie i długoterminowego wzmocnienia odporności na kryzysy żywnościowe.