Copa i Cogeca opublikowały nowe dane dotyczące tegorocznego winobrania. Ukazują one średni wzrost produkcji o 2,7 proc. w UE-28 w stosunku do roku ubiegłego. Było on możliwy dzięki korzystnym warunkom meteorologicznym, panującym w wielu państwach członkowskich.

Przewodniczący grupy roboczej „Wino” Copa-Cogeca, powiedział, że w większości krajów winobranie było w tym roku udane, zarówno jakość, jak i ilość były wysokie pod względem ilości, a także jakości. Zebrano w tym roku 171,2 mln hl, a w roku ubiegłym 166,7 mln hl. Jest to jednak mniej niż w roku 2012/2013. Produkcja wzrosła przede wszystkim w dużych krajach producenckich m.in. we Francji, gdzie osiągnęła poziom 47,7 mln hl i we Włoszech (50,3 mln hl).

Znaczny wzrost produkcji zaobserwowano również w Polsce, Bułgarii, Republice Czeskiej, Słowenii, Austrii, Portugalii oraz na Węgrzech i Chorwacji.

Niektóre regiony w Hiszpanii - kraju, gdzie produkuje się dużo wina - ucierpiały w tym roku ze względu na suszę i produkcja spadła tam o 5,3 proc.