Oprócz warunków pogodowych, które zwykle wpływają na produkcję rolną, jest to również wynik obecnej pandemii.

Pięć krajów, które generują ponad połowę dochodu czynników produkcji w UE, zgłosiło w 2020 r. spadki wskaźnika dochodu rolniczego na pełny etat w roku (AWU).

W porównaniu z 2019 r.: w Rumunii spadek wyniósł 47,2 proc., Niemczech 15,5 proc., Polsce 9,6 proc., Francji 7,6 proc. i Włoszech 4,8 proc.

Z drugiej strony ponad połowa państw członkowskich odnotowała w 2020 r. wzrosty. Najwyższe wskaźniki wzrostu odnotowano na Litwie 18,1 proc., Hiszpanii 12,5 proc., Irlandii 11,8 proc. i na Węgrzech 10,3 proc.