Przy rosyjskim embargo głównymi odbiorcami żywca wołowego pozostają Liban i Turcja. Import żywca z UE w drugiej połowie 2015 r. zwiększył Izrael.

Zdecydowanie negatywnie na eksport żywca wołowego w 2015 r. wpłynęła choroba błękitnego języka we Francji i Rumunii, która nadal występuje we Francji.

Rozwój produkcji żywca wołowego w Turcji może stanowić rosnącą dla eksportowanego do tego kraju droższego żywca z UE.

W 2016 r. oczekiwany jest 10 procentowy spadek unijnego eksportu żywca wołowego w stosunku do 2015 r. i pogłębienie się jego do 18 proc. w 2017 r.