Średnia cena młodych byków klasy R3 wzrosła w porównaniu z poprzednim tygodniem o 1,54 euro, albo 0,4 proc. do 375,43 euro/100 kg wagi tuszy. Największe wzrosty o 4,1 i 3,3 proc. odnotowano w Szwecji i Luksemburgu.

Wśród głównych producentów, czyli Niemczech, Francji i Austrii wzrost cen wyniósł od 0,5 proc. do 1,0 proc. w tym czasie w Polsce ceny młodych byków wzrosły o 0,2 proc.

W niektórych krajach ceny byków w analizowanym okresie spadły: w Hiszpanii o 0,2 proc., a w Wielkiej Brytanii o 0,4 proc., a najsilniej we Włoszech o 3,2 proc. W Belgii i Danii ceny nie uległy zmianie.

Ceny krów rzeźnych klasy O3 wzrosły sezonowo w tym czasie średnio o 0,86 euro, albo 0,3 proc. do 264,43 euro/kg wagi tuszy.

Największy wzrost cen o 1,3 proc. zanotowano w Wielkiej Brytanii. Ceny w Niemczech i Danii wzrosły o 0,4 i 0,5 proc., a nie uległy zmianie w Belgii, Francji i Polsce. Spadły natomiast o 0,7 do 0,9 proc. ceny w Hiszpanii, Włoszech i Portugalii.

W przypadku jałówek rzeźnych R3 średnia cena wyniosła 379,93 euro/100 kg wagi ubojowej, czyli o 1,24 euro albo 0,3 proc. więcej niż tydzień wcześniej.

Najbardziej wzrosły ceny w Hiszpanii – o 2,9 proc., a we Francji, Wielkiej Brytanii i Austrii o 0,5 do 1,0 proc. W Niemczech ceny jałówek rzeźnych wzrosły o 1,0 proc. Ceny skupu o 2,2 proc. spadły w Polsce, a o 4 proc. we Włoszech.