Wzrost w tym czasie wzrósł o 0,7 proc. do 128 mld euro.

Wartość eksportu rolno-spożywczego w lipcu 2016 r. wyniosła 10,5 mld euro, czyli nieco mniej niż w lipcu 2015 r.

Największe obniżki w porównaniu do lipca 2015 r. dotyczyły eksportu do Hong Kongu, Rosji i Algierii. Z drugiej strony wzrósł eksport do Azji (Indii, Chin, Filipin i Wietnamu) i północno-wschodniej Afryki (Sudan, Etiopia i Libia).

Największy miesięczny wzrost został osiągnięty w miesięcznej wartości eksportu wieprzowiny, której w lipcu 2016 r. sprzedano za 1,1, mld euro, czyli o 29 proc. więcej niż w lipcu 2015 r.

Import UE artykułów rolno-spożywczych w lipcu 2016 r. spadł w porównaniu z lipcem 2015 r. o 940 mln euro do 8, 366 mld euro.

Unijna nadwyżka eksportu nad importem rolno-spożywczym wzrosła z 1,8 mld euro w lipcu 2015 r. do 2,1 mld euro w lipcu 2016 r.