W 2015 r. produkcja drobiu w Polsce wzrosła o 200 tys. ton, a w tym samym czasie w Niemczech produkcja spadła o 23 tys. ton.

W 2016 i 2017 r. kontynuowany będzie wzrost produkcji, choć będzie on odbywał się w mniejszym tempie.

Eksport mięsa drobiowego z UE w 2015 r. ustabilizował się na poziomie 1,35 mln ton. W I kwartale ub.r. wzrósł o 6 proc., ale sytuacja pogorszyła się w pozostałych trzech kwartałach. Przyczyniły się do tego zakazy importu z rejonów dotkniętych ptasia grypą.

Wzrósł jednak w tym czasie dwukrotnie eksport na Filipiny, więcej drobiu dostarczono też do Arabii Saudyjskiej, na Ukrainę, do Ghany i Gruzji. Zmniejszył się eksport do Hong Kongu i nie został on całkowicie zrekompensowany większym eksportem do Chin.

Ponadto UE utraciła na rzecz USA i Brazylii rynki eksportowe Beninu i RPA.

W 2016 r. eksport w porównaniu z 2015 r. ma wzrosnąć tylko o 0,5 proc.

W kwietniu 2015 r. spadły ceny mięsa drobiowego i w lecie wynosiły średnio 190-195 euro/100 kg w wadze poubojowej. Ponowny spadek cen miał miejsce w listopadzie i pierwszej połowie grudnia.

Średnie spożycie mięsa drobiowego w UE na osobę wzrosło w 2015 r. do 22,9 kg. Wzrostu, choć w wolniejszym tempie oczekuje się też w 2016 i 2017 r.