Wzrost światowej konsumpcji mięsa powinien wynieść 15 proc. między 2015 a 2025 rokiem, czyli mniej niż w poprzedniej dekadzie.

Dzięki ożywieniu gospodarczemu i nieco niższym cenom średnie spożycie mięsa w UE na osobę rocznie wzrosło o 1,8 kg w 2014 r.

W 2016 r. oczekiwany jest wzrost średniej konsumpcji mięsa w UE do 67,6 kg na osobę rocznie, a później ma nastąpić wznowienie tendencji spadkowej.

Przed końcem okresu objętego prognozą, oczekuje się spadku spożycia mięsa blisko poziomu z 2008 r, czyli do 66,7 kg na osobę, przy przeważającym udziale mięsa drobiowego.

Produkcja wołowiny w UE nadal odbywać się ma przez rozwój pogłowia bydła mlecznego. Po wzroście w 2014 i 2015 r. oczekuje się spadku produkcji do 7,6 mln ton w 2025 r.

Od kilku lat maleje produkcja mięsa owczego i koziego i jego spożycie. Jednak oczekiwana jest stabilizacja spożycia przy obecnym poziomie rentowności, a popyt ma pozostać stały mimo wyższej ceny.

Po silnym ożywieniu produkcji wieprzowiny w 2014 i 2015 r. oczekiwany jest wzrost produkcji poniżej 2 procent do 2025 r. w porównaniu z 2015 r. Przy powoli spadającej konsumpcji wewnętrznej oczekiwany jest stały wzrost eksportu wieprzowiny, przy trwałym popycie i nieco lepszych cenach.

Produkcja drobiu do 2025 r. m wzrosnąć o blisko 4 proc., przy nieznacznym wzroście konsumpcji.

Przewidywany wzrost światowego popytu na mięso, pozawala oczekiwać do 2025 r. wzrostu eksportu mięsa z UE do 1,6 mln ton, czyli o 15 proc. Ceny jednak mają być pod presją rosnącej konkurencji z Brazylii i USA.