Programy te będą między innymi kontrolować i monitorować choroby, takie jak ASF i agrofagi Xylella fastidiosa, które zakażają głównie drzewa oliwne, śliwkowe, migdałowe i wiśniowe.

- Z biegiem lat decyzje UE dotyczące współfinansowania programów ochrony zwierząt i roślin pomogły zmniejszyć liczbę zakażeń wśród ludzi, takich jak Salmonella, i przywrócić zaufanie konsumentów do produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego w UE - powiedział unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Vytenis Andriukaitis.

Jeżeli chodzi o zdrowie zwierząt, 141 mln euro zostało przyznanych 134 zatwierdzonym programom na rzecz zwalczania, kontroli i monitorowania gruźlicy bydła, wścieklizny, brucelozy bydła, ASF i chorób skóry.

W dziedzinie zdrowia roślin w 2018 r. UE przeznaczyła prawie 13 mln EUR na 46 programy do badania szkodników roślin w 24 państwach członkowskich.