Wczesną jesienią susza spowodowała utrudnienia w siewach zbóż ozimych w niektórych rejonach UE. Z kolei październikowe deszcze we Francji i Niemczech poprawiły kondycje gleb, ale spowodowały opóźnienia w pracach polowych. Potem niskie temperatury spowolniły rozwój roślin.

Podobnie opóźnienia w siewach spowodowane opadami deszczu odnotowały kraje wschodniej Europy, w tym Rumunia, północna Bułgaria i Węgry. Mimo to MARS, jednostka monitorująca Unii Europejskiej (UE) dobrze ocenia stan upraw zbóż ozimych na terenie Unii.

MARS nie dokonał większych poprawek szacunków tegorocznych plonów. W niewielkim stopniu skorygował w górę średnie plony kukurydzy w UE z 6,41 t/ha na 6,83 t/ha, co wskazuje na wyższe że plony o 6,5 proc. względem roku ubiegłego, ale o o 1,8 proc. niższe względem średniej pięcioletniej. Tegoroczne zbiory pszenicy oszacowano na 5,42 t/ha, o 3,5 proc. mniej niż średnia pięcioletnia.