Udział importu nawozów z Rosji do UE-27 spadł z 29 proc. średnio w całym 2021 roku i do 17 proc. w III kwartale 2022 roku. Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (Eurostat) odnosi się do tego w raporcie opublikowanym w Luksemburgu 25 stycznia.

Spadek importu surowców energetycznych z Rosji

Nastąpił bardzo gwałtowny spadek udziału Rosji w rynku węgla importowanego z 45 proc. w 2021 r. do 13 proc. w trzecim kwartale 2022 r. W przypadku gazu ziemnego udział spadł z 36 proc. do 18 proc. Zmniejszyło się również znaczenie rosyjskich dostaw żelaza i stali. Według Eurostatu względny udział Rosji w rynku w 2021 roku nadal wynosił 16 proc. W III kwartale 2022 roku było to zaledwie 5 proc,. Ogólnie rzecz biorąc, zarówno eksport, jak i import spadły znacznie poniżej poziomu z okresy sprzed wojny.

Udział Federacji Rosyjskiej w imporcie UE spadł ogółem między lutym 2022 r. a wrześniem 2022 r. z 6,4 proc. do 3,8 proc. W tym samym okresie eksport z UE do Rosji również spadł, proporcjonalnie z 2,3 proc. do 1,1 proc. Deficyt handlowy UE-27 z Rosją osiągnął najwyższy poziom w marcu 2022 r. i wyniósł 19,6 mld euro Potem stopniowo słabł. Według urzędu statystycznego UE ujemne saldo we wrześniu 2022 r. wyniosło 9,7 mld euro.