Ceny świń rzeźnych w UE rosły coraz szybciej. Siłą napędową rosnących cen jest utrzymująca się trudna sytuacja z podażą żywca. Tylko w Niemczech w ciągu ostatnich dwóch tygodni podaż świń rzeźnych spadła o 80 tys. sztuk, a średnia waga ubojowa o 200 g.

Najwyższa cena skupu była we Włoszech 1,796 euro/kg, poprzednio 1,786 euro/kg najniższa w Belgii 1,322 euro/kg - poprzednio 1,260 euro/kg.

Wśród najważniejszych producentów świń rzeźnych średnie ceny skupu w 8. tygodniu 2018 r. kształtowały się następująco: w Hiszpanii 1,437 euro/kg, poprzednio 1,385 euro/kg, we Francji 1,379 euro/kg poprzednio 1,339 euro/kg, w Danii 1,355 euro/kg poprzednio 1,315 euro/kg, w Niemczech 1,406 euro/kg poprzednio 1,346 euro/kg.