Ze względu na suszę w okresie zasiewów ograniczony został areał uprawy zbóż ozimych. Spadek powierzchni zasiewów wyniósł 12 proc., a powierzchnia zasiewów spadła do 7,1 mln hektarów. Większość producentów w związku z trudnościami w okresie siewów liczy się ze spadkiem plonów w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Zbiory zbóż wraz z bobowatymi mają wynieść około 57,8 mln ton. Średnie plony mają spaść do 41,9 dt/ha, czyli być o 2 proc. mniejsze niż w 2015 r.