W tym:        

● wczesnych odmian zbóż i bobowatych  zebrano 34,3 mln ton z 9,9 mln ha, ze średnią wydajnością 3,48 t/ha;

● gryki – 84 tys. ton z 66 tys. ha, ze średnią wydajnością 1,28 t / ha;

● prosa - 56 tys. ton z 36 tys. ha, ze średnim plonem 1,57 t/ha;

● kukurydzy na ziarno 2,2 mln ton z 402 tys. ha, ze średnim plonem 5,49 t/ha;

● Ponadto zebrano 2,7 mln ton rzepaku ozimego z 1 mln ha ze średnią wydajnością 2,61 t/ ha;

● Słonecznika zebrano 4,7 mln ton z 2,2 mln ha, ze średnim plonem 2,13 t/ha;

● Soi zebrano  837 tys. ton z 346 tys. ha, ze średnim plonem 2,42 t/ha;

● Buraka cukrowego zebrano 947 tys. ton z 20 tys. ha, przy średnim plonie 46,7 t/ha;

Siew roślin ozimych pod zbiory w 2019 r. przeprowadzono na powierzchni 1,1 mln ha.  Ponadto rzepakiem ozimym obsiano 882 tys. ha.