Zebrano m.in.:

● zbóż i bobowatych 66,4 mln ton z 14,3 mln ha, ze średnią wydajnością 4,65 t/ha;

● kukurydzy 31,3 mln ton z 4,1 mln ha, ze średnim plonem 7,59 t/ha

● słonecznika 13,8 mln ton z 6,0 mln ha, ze średnim plonem 2,28 t/ha;

● soi 4,3 mln ton z 1,7 mln ha, ze średnim plonem 2,57 t/ha;