W ramach programu rząd zakłada przejęcie 20 proc. kosztów inwestycji w maszyny rolnicze wyprodukowane na Ukrainie. Z dotacji tych w 2017 r. skorzystało ponad 1 220 gospodarstw.

W 2017 r. zakupiono ponad 2,9 tys. maszyn rolniczych o wartości 134,1 mln hrywien (1 hrywna = 0,1223 zł, NBP 2018-01-05) z tego programu na finansowane zakupów wyasygnowano 550 mln hrywien, a fundusze na 2017 r. Zostały całkowicie wyczerpane. W bieżącym roku dostępny budżet wynosi 1 mld hrywien.  Dlatego oczekuje się, że ukraińscy producenci dostarczą na wewnętrzny rynek urządzenia o wartości ponad 5 mld hrywien.

Na lata 2019-2020, budżet na finansowanie zakupów maszyn rolniczych powinien zostać zwiększony do 1,5 mld hrywien. Celem tego jest zwiększenie udziału w rynku lokalnych producentów 60 proc. do roku 2020. W sumie 40 ukraińskich fabryk maszyn może uczestniczyć w programie.