Jak wyjaśnił na Radzie ds. Rolnictwa UE w Luksemburgu, sukces ten jest po części zasługą porozumienia stambulskiego o żegludze przez porty czarnomorskie, a także korytarze solidarności UE.

Niepewna przyszłość

Według komisarza rolnictwa od maja 2022 r. łącznie z Ukrainy wyeksportowano europejskimi drogami lądowymi ponad 12,5 mln ton zbóż, nasion oleistych i produktów z nasion oleistych. Ponadto korytarze solidarności nie są zależne od woli Putina, a zatem są znacznie bardziej niezawodne.

Niestety nadal nie wiadomo, jaka przyszłość czeka transport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Unijny komisarz ds. rolnictwa ostrzegł, że ​​zerwanie porozumienia miałoby dramatyczne skutki. Nie jest jednak również jasne, czy rolnicy na Ukrainie nadal będą w stanie produkować wystarczające ilości żywności. Wiele zależy od przebiegu wojny i wydarzeń w nadchodzących miesiącach. Dlatego komisarz wezwał ministrów rolnictwa krajów członkowskich do dalszego okazywania solidarności z Ukrainą.

Finlandia - pozytywny przykład

Wojciechowski przyznał, że biorąc pod uwagę gwałtownie rosnące ceny energii, czasami jest to trudne. W tym kontekście komisarz ds. rolnictwa ponownie zapowiedział przedstawienie 9 listopada komunikatu w sprawie dostaw nawozów. Zdaniem komisarza powinien on określać m.in. jak można pomóc producentom nawozów i rolnikom radzić sobie z obecną sytuacją. Jednocześnie dyskutuje się, w jaki sposób można ograniczyć zużycie nawozów w dłuższej perspektywie bez narażania bezpieczeństwa żywnościowego.

Komisarz przytoczył Finlandię, jako pozytywny przykład. W ostatnim dziesięcioleciu państwo członkowskie zdołało zmniejszyć zużycie nawozów o jedną czwartą, jednocześnie osiągając o jedną czwartą wyższą wydajność. Zdaniem Wojciechowskiego, kolejnym tematem komunikatu będą zewnętrzne skutki niedoborów nawozów, np. na bezpieczeństwo żywnościowe w Afryce. Kluczowe znaczenie ma zmniejszenie i zróżnicowanie zależności od dostawców z krajów trzecich.