7 grudnia parlament kijowski zdecydował o przedłużeniu moratorium obowiązującego od 2001 r. do 1 stycznia 2019 r.

Większość posłów uważała, że ​​zniesienie moratorium w czasie kryzysu gospodarczego stanowi zagrożenie dla krajowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz że przed liberalizacją rynku ziemi należy opracować mechanizm zwiększania przejrzystości w zakresie obrotu gruntami rolnymi.

Ponadto przed otwarciem obrotu ziemią konieczne byłoby stworzenie równych szans na rynku oraz jasne określenie odpowiedzialność każdego organu podczas wprowadzania reformy rolnej i inwentaryzacji gruntów rolnych.

Bank Światowy zalecił rządowi ukraińskiemu zniesienie moratorium w 2018 r., Według Banku Światowego moratorium jest główną przeszkodą dla inwestycji i źródłem słabej wydajności rolnictwa 

Bank Światowy szacuje, że jeśli ukraiński rynek ziemi zostanie otwarty, to około 2 mln hektarów gruntów ornych, które są obecnie własnością prywatną, może zostać wystawione na sprzedaż. Na Ukrainie jest 42,7 mln hektarów gruntów ornych, z czego 19 mln jest dzierżawionych.