W związku z tym nie ma mowy o wyprzedaży gruntów rolnych, jak to często podkreślają przeciwnicy liberalizacji rynku ziemi, podkreślił wiceminister. Gdyż obszary te zostały już w dużej mierze rozdzielone między prywatnych małych producentów.

Według Ministerstwa rolnictwa w Kijowie niezbędne są dwa akty prawne, aby rynek ziemi na Ukrainie działał w momencie otwarcia. Konieczne jest wprowadzenie prawa regulującego zasady zakupu i sprzedaż gruntów rolnych. Ponadto finansowanie zakupu gruntów, a w szczególności dostęp rolników do tanich kredytów, musiałyby również zostać prawnie określone.