W komentarzu do stosownego raportu krajowego urzędu statystycznego zwraca uwagę, że choć cała gospodarka odczuła recesję w pierwszym półroczu, to bardziej niż przeciętnie wpłynęła on na rolnictwo i przemysł spożywczy.

W związku z tym inwestycje w rolnictwie spadły o 44,5 proc., a w sektorze spożywczym o 36,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, podczas gdy w całej gospodarce spadły o 34,9 proc.

Ekspert ostrzega o możliwych konsekwencjach załamania inwestycji w produkcji rolno-spożywczej, które mogą wystąpić w krótkim okresie. Na tle konieczności wywiązywania się z zobowiązań eksportowych Ukrainy mogłoby to negatywnie wpłynąć na podaż na rynku krajowym.