Odpowiednie ustawy umożliwiające takie działania mają być uchwalone przez parlament do końca marca.

Do państwa należy na Ukrainie około 10 mln hektarów ziemi rolniczej i nierolniczej.

Istniejący od 2001 r. zakaz wolnego handlu ziemią rolniczą został przedłużony do końca 2016 r.

Ukraińskie ministerstwo rolnictwa pracuje obecnie nad pilotażowym projektem, który pozwoli jeszcze w tym roku od ręki sprzedać 10 tys. ha państwowej ziemi rolniczej.