Pszenicy w 2018 r. zebrano 24,5 mln ton, wobec 26,2 mln ton w 2017 r., czyli o 6 proc. mniej.

Jęczmienia zebrano 7,3 mln ton o 12 proc. mniej niż przed rokiem (8,2 mln ton).

Żyta zebrano 0,407 mln ton, czyli o 20 proc. mniej niż w 2017 r. (0,507 mln ton) 

Gryki było 0,13 mln ton wobec 0,18 mln ton w 2017 r. ( o 30 proc. mniej).

Kukurydzy było 35,5 mln ton wobec 24,7 mln ton w ub.r. (o 44 proc. więcej). Pobity został rekord zbiorów w 2013 r. wynoszący 30,9 mln ton.

Słonecznika było 13,7 mln ton, a w 2017 r. 12,2 mln ton (o 12 proc. więcej). Pobity został rekord zbiorów 2016 r. wynoszących 13,6 mln ton.

Soi było 4,4 mln ton wobec 3,9 mln ton w 2017 r. (o 13 proc. więcej). Pobity został rekord zbiorów w 2016 r. wynoszący 4,2 mln ton.

Buraków cukrowych zebrano 13,0 mln ton, wobec 14,9 mln ton w 2017 r. (o 12 proc. mniej).

Rzepaku było 2,6 mln ton, a w 2017 r. 2,2 mln ton (o 21 proc. więcej).