Prognoza zbiorów zbóż ukraińskiego ministerstwa rolnictwa (wraz z bobowatymi) została podwyższona w ubiegłym tygodniu do 63 mln ton.

Dotychczasowa prognoza mówiła o zbiorach wynoszących ponad 61 mln ton, czyli o 5 proc. mniejszych niż w nowej prognozie.

Prognoza zbioru zbóż w 2016 r. bez kukurydzy wynosi około 38 mln ton.