Zainteresowanie ma wzrosnąć jeszcze silniej w ciągu następnych dwunastu miesięcy, biorąc pod uwagę wzrost subwencji.

Program zakłada dotację w wysokości 20 proc. kosztów inwestycji w maszyny rolnicze produkowane na Ukrainie. Z takich zakupów w 2017 r. skorzystało już ponad 1 220 gospodarstw.

Dotychczas zakupiono ponad 2,9 tys. maszyn rolniczych o łącznej wartości 134,1 mln hrywien (1 hrywna = 0,1248 zł, NBP  2018-02-21) . W bieżącym roku dostępny jest budżet na dotacje w wysokości 1 mld hrywien. Dlatego oczekuje się, że ukraińscy producenci dostarczą maszyny o wartości przekraczającej 5 mld hrywien.

Budżet na finansowanie zakupów maszyn rolniczych na lata 2019-2020 powinien zostać zwiększony do 1,5 mld hrywien. Celem jest również osiągniecie przez lokalnych producentów do 2020 r. 60 proc. udziału w rynku. Łącznie 40 zakładów produkujących maszyny i urządzenia rolnicze może uczestniczyć w programie. Uczestniczące w programie banki muszą być, co najmniej w 75 proc. własnością państwa.