Prognoza został obniżona z 2,05 mln ton do 2,0 mln ton i jest tylko nieznacznie powyżej poziomu produkcji z poprzedniego sezonu.

Do niedawna jeszcze prognoza mówiła o produkcji 2,2 – 2,3 mln ton cukru w sezonie 2017/2018.

Przyczyną korekty  w dół  jest odejście od początkowo planowanego zwiększenia areału uprawy buraków cukrowych na skutek zmiany cen cukru na rynku światowym. Z drugiej strony nieoczekiwane wiosenne przymrozki wpłyną negatywnie na plony.

Według Ukrzukor, zapotrzebowanie na cukier biały na Ukrainie szacowane jest na ponad 1,5 mln ton.