Nadwyżka ta była o 0,4 mld euro wyższa niż przed rokiem.

Jak powiedział Oleksij Pawlenko ukraiński minister rolnictwa, rekord ten został osiągnięty mimo niekorzystnych cen produktów rolniczych na międzynarodowych rynkach.

Bezprecedensowy jest również 38,2 procentowy udział produktów rolniczych w całkowitym ukraińskim eksporcie.

W ukraińskim eksporcie produktów rolniczych w 2015 r. 16 proc. stanowiły zboża, 9 proc. oleje i tłuszcze i 6 proc. nasiona roślin oleistych.