Spadek pogłowia do połowy br. wynosił 8,5 proc. w porównaniu z I półroczem 2016 r., i 8,0 proc w pierwszym kwartale br. w porównaniu z analogicznym kwartałem ub.r.

Znacznie mniejszy był spadek pogłowia bydła. W październiku 2017 r. było go 4,14 mln sztuk (o 0,5 proc. mniej). Liczba krów w tym samy czasie wynosiła 2,12 mln sztuk (spadek o 1,9 proc.), a drobiu wzrosła o 3,2 proc do 233,7 mln sztuk.

Produkcja mięsa na Ukrainie do stycznia do września br. wyniosła prawie 2,28 mln ton w wadze żywej, czyli o 0,1 proc. więcej niż rok wcześniej.

Zmniejszyła się natychmiast produkcja mleka o 0,9 proc. do 8,11 mln ton, a produkcja jaj spadła o 1,6 proc. do ponad 12,1 mld ton.