Według danych służby statystycznej Ukrainy, pogłowie krów wynosiło 2,02 mln sztuk, czyli 3,8 proc. mniej niż 1 lutego 2017 r.

Liczba świń w 2018 r. była niższa niż przed rokiem, zmniejszyła się do 5,9 mln (o 8,2 proc.), a liczba owiec i kóz została redukowana o 5 proc., do 1,29 mln sztuk.

Jednak populacja drobiu w tym samym czasie zwiększyła się o 2,5 procent, do 199,9 mln ptaków.

Państwowa Służba Statystyki stwierdziła, że ​​dane nie uwzględniają raportów z obszarów w Autonomicznej Republice Krymu, mieście Sewastopol i Donbasie.

Według wcześniejszych informacji liczba bydła mięsnego na Ukrainie 1 lutego 2017 r. wynosiła 3,63 mln sztuk, (o 1,5 proc. mniej niż w 2016 r.).

W szczególności w tym czasie mniejsza była o 2,1 proc. populacja krów, która wynosiła 2,06 mln sztuk.