Na Ukrainie zeszłoroczne zbiory rzepaku szacowane są obecnie na 1,3 mln t wobec 1,9 mln t sezon wcześniej. Oznacza to, że zebrano o 1 mln t mniej rzepaku wobec sezonu 2014/15.

Poziom zbiorów skutkuje zmniejszenie eksportu w sezonie 2016/17 do poziomu najniższego od trzech lat (ok. 1025 tys. t). Przewiduje się, że eksport rzepaku do Unii w sezonie 2016/17 spadnie z 1,1 do 0,93 mln t. Z redukcji podaży rzepaku na Ukrainie do 1,31 mln t wyniknie też spadek przerobu w kraju (260 tys. t).

Zasiewy rzepaku pod tegoroczne zbiory są większe o 37 proc., co pozwala umiarkowanie optymistycznie prognozować letnie zbiory pod warunkiem sprzyjających warunków pogodowych. Dla nowego sezonu 2017/18 produkcja rzepaku powinna wzrosnąć o 54 proc. do około 2 mln t, informuje FAMMU/FAPA za Oil World..

Wzrost produkcji na Ukrainie ma zapewnić wyższą o ok. 700 tys. t podaż, do ok.2 mln t. Pozwoli to na o odbudowę 49 proc. eksportu czyli o 0,5 mln t do 1,53 mln t co będzie najlepszym wynikiem od trzech lat. Najprawdopodobniej poza większym eksportem do Unii Europejskiej, wzrośnie wywóz surowca do produkcji oleju rzepakowego do innych, mniejszych odbiorców. Wzrost podaży będzie skutkować poprawą przerobu w kraju o 73 proc. do około 450 tys. t.