W 2016 r. przewidywany jest nawet lekki wzrost produkcji o 2 proc. do 995 tys. ton.

Prognozy rozwoju produkcji zakładają poprawę jej opłacalności, przy dużej dostępności tanich pasz i stabilizacji innych kosztów.

Jednak część kosztów produkcji wzrośnie na skutek deprecjacji kursu hrywny w stosunku do innych walut. Mimo tej niekorzystnej relacji, w 2016 r. oczekiwany jest wzrost eksportu mięsa brojlerów ze 180 tys. ton w 2015 r. do 190 tys. ton w 2016 r. Eksport mięsa drobiowego z Ukrainy pięć lat temu wynosił niespełna 25 tys. ton.

Największymi odbiorcami mięsa kurcząt z Ukrainy są UE i Iran.