Zboża i rośliny bobowate zasiano na 6,8 mln ha, czyli na 94 proc. z 7,2 mln ha zaplanowanych. Z tego 172 tys. ha stanowiły zasiewy pszenicy jarej (97 proc. zaplanowanej powierzchni), 1,56 mln ha jęczmienia jarego (95 proc. planowanej powierzchni). Powierzchnia zasiewów kukurydzy wyniosła 4,2 mln ha (94 proc. przewidzianej powierzchni)..

Wśród roślin oleistych 5,1 mln ha obsiano słonecznikiem (95 proc. przewidzianej powierzchni) a 1,7 mln ha soją (88 proc. zaplanowanej powierzchni).

Zasiewy buraka cukrowego objęły 309 tys. ha (103 proc. zaplanowanej powierzchni).