W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. zwiększyły się one średnio o 24,1 proc.

Koszty w produkcji roślinnej wzrosły o 25,9 proc., a w produkcji zwierzęcej o 19,4 proc.

Ceny środków do produkcji rolnej w tym samym czasie wzrosły o 29,4 proc.

W pierwszym półroczu 2016 r. wzrost kosztów produkcji rolnej na Ukrainie wyniósł 12,2 proc., a w całym ubiegłym roku - 13,5 proc.