Dotychczasowe prognozy eksportowe Ukrainy mówiły o 36 mln ton zbóż.

Zgodnie z nową prognozą, 16,4 mln ton eksportowanego zboża stanowić ma pszenica, 4 mln ton jęczmień i 16,6 mln ton kukurydza. Od początku sezonu 2015/2016 Ukraina wyeksportowała około 22 mln ton zbóż.

Ukraina pozostaje też największym światowym eksporterem oleju słonecznikowego, którego w 2015 r. wyeksportowała 3,9 mln ton, co daje jej 57 procentowy udział w globalnym handlu tym produktem.