Ukraińskie ministerstwo rolnictwa podniosło swoje dotychczasowe szacunki eksportu w sezonie 2015/16 o milion ton. Taka prognoza wynika z dużego popytu na kukurydzę i Ukraina spodziewa się eksportu na poziomie 16,7 mln t. Wywóz pszenicy ma się kształtować w granicach 16,5 mln, jęczmienia – 4 mln t.

Obecnie sprzedaż za granicę wynosi 24 mln t zbóż, w tym 11,1 mln t pszenicy oraz 8,9 mln t kukurydzy. Zdaniem ministra, rosnący eksport kukurydzy powinien doprowadzić do redukcji zapasów końcowych z 4,1 mln t do 2,8 mln t i nie powinno mieć to znaczenia dla krajowego rynku.

Inaczej wyglądają perspektywy wobec ukraińskiego rynku pszenicy i prawdopodobnie należy spodziewać się niższych zbiorów niż w roku ubiegłym, informuje Reuters. Przede wszystkim w kraju wystąpiły kłopoty z oziminami już w trakcie siewów, które spowodowane były suszą panującą w tym czasie. Wprawdzie szacunki obszarów, na których mogą być konieczne ponowne siewy spadły z 42 do 20 proc, ale pojawiły się problemy z wymrożeniem osłabionych roślin.

Ta sytuacja każe przewidywać możliwe ograniczenia w redukcji zapasów kosztem wywozu, aby nie doprowadzać do zaburzeń w zaopatrzeniu rynku wewnętrznego. Zdaniem resortu, w wypadku ponownych zasiewów na pierwszym miejscu wśród wyborów rolników będzie najprawdopodobniej kukurydza. Minister nie wskazał rządowej oceny przyszłorocznych zbiorów, ale analitycy szacują zbiory zbóż ozimych w 2016 r. na 20,7 mln t. wobec 23,4 mln w roku ubiegłym.