Ogólny postęp w realizacji umowy w 2022 roku wzrósł o 9 proc., wynika z opublikowanego 24 marca raportu z realizacji umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a UE na rok 2022.

Postęp w poszczególnych obszarach

W szczególności najwyższy dotychczas postęp osiągnięto w takich obszarach jak własność intelektualna – 94 proc. (+33 proc. rok do roku), statystyka i wymiana informacji – 96 proc. (+12 proc.), sprawiedliwość, wolność, bezpieczeństwo, prawa człowieka – 91 proc. (+3 proc.), polityka humanitarna – 91 proc. (+2 proc.).

Jeśli chodzi o rolnictwo, do końca 2022 roku Ukraina wypełniła 63 proc. zobowiązań wynikających z Układu w tym zakresie. Jednocześnie zaawansowanie realizacji zobowiązań w 2022 r. wyniosło 11 proc.