Według szacunków Instytutu Ekonomiki Rolnictwa wzrost plonu zbóż i roślin strączkowych na Ukrainie osiągnięty zostanie głównie dzięki wyższemu plonowaniu kukurydzy. Analitycy wskazują na wzrost plonowania kukurydzy z 5,46 t/ do 7,69 t/ha. W efekcie produkcja kukurydzy ma wynieść 35,2 mln t, co oznacza wzrost o prawie 42,7 proc. wobec ubiegłorocznego wyniku 24,7 mln t.

W przypadku pszenicy tegoroczne zbiory są o 4,2 proc. niższe niż w roku wcześniejszym, kiedy zebrano 25,1 mln t. Wielkość produkcji jest jednak wystarczająca dla pełnego zaspokojenia ukraińskiego zapotrzebowania na ziarno.

Jak donosi UkrAgroConsult od przełomu lipca i sierpnia do początku grudnia br. Ukraina wyeksportowała ok. 19 mln t ziarna zbóż i roślin strączkowych, tj. prawie 9,2 proc. więcej niż w analogicznym czasie w roku ubiegłym. Ukraińscy eksporterzy wysłali za granicę: 9,5 mln t ziarna pszenicy, 3 mln t ziarna jęczmienia i 6,2 mln t ziarna kukurydzy.