Było o 37,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Udział inwestycji kapitałowych w samym rolnictwie wzrósł o 15,6 proc.

Głównym źródłem finansowania inwestycji kapitałowych pozostawały środki własne przedsiębiorstw i organizacji produkcyjnych, kosztem, które stanowiły 72 proc. całkowitej ilości środków.

W tym samym okresie inwestycje kapitałowe w produkcję artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych osiągnęły 12,7 mld hrywien, czyli 7,5 proc. więcej niż w ciągu 9 miesięcy 2016 r. Ogólnie udział inwestycji kapitałowych w przetwórstwo żywności wyniósł 14,6 proc. całkowitej wielkości inwestycji w przemyśle.

1 lipca 2017 r. w sektorze rolnym realizowane były 233 projekty inwestycyjne o łącznym szacowanym koszcie 36,7 mld hrywien.