Według strony ukraińskiej, zakaz eksportu do Rosji spowodowany planami wprowadzenia wolnego handlu między UE i Ukrainą -spowoduje na Ukrainie straty rzędu 600 mln dolarów.

Według Aleksija Pawlenko - ukraińskiego ministra rolnictwa, ograniczenia w rolno-spożywczej wymianie handlowej z Rosja rozpoczęły się jeszcze przed konfliktem politycznym i dotyczyły: cukru, słodyczy, warzyw, mięsa i produktów mlecznych.

Obecnie tylko 11 proc. ukraińskiego eksportu trafia do krajów WNP, a Rosja nie znajduje się wśród dziesięciu największych importerów towarów z Ukrainy. 47 proc. towarów Ukraina eksportuje do innych krajów azjatyckich, 26 proc. do UE, a 14 proc. do Afryki.