Łącznie zakupione ma być  łącznie 500 tys. ton: kukurydzy, pszenicy, jęczmienia i soi.

Sprzedający otrzymają zaliczki w wysokości 50 proc. wartości zakupu, które mają pomóc w finansowaniu uprawy i zbioru.

Uczestnicy programu zobowiązani będą do zapłacenia 15 proc. odsetek w skali rocznej od wypłaconych zaliczek. Ponadto poniosą też koszty ubezpieczenia upraw.

Jak uprzednio poinformował Agrarfonds, drugi uczestnik interwencyjnego zakupu zbóż i soi, zamierza on tylko w ramach interwencji wiosennej zakupić do 640 tys. ton zbóż na zasadach zakupów terminowych.