Obowiązujące obecnie moratorium na sprzedaż gruntów rolnych jest przeszkodą dla inwestowania w ukraińskim rolnictwie, bowiem uniemożliwia ono sprzedaż prawie wszystkich gruntów rolnych.

Otwarcie rynku dotyczy około 41 mln ha, z czego, koło 2/3, czyli 28,7 mln ha stanowi własność około 7 mln właścicieli. Znaczna część z nich nie żyje i nie pozostawiła spadkobierców. Obecnie ziemia ta znajduje się w zarządzie gmin i innych jednostek samorządowych.

Według danych stowarzyszenia przedsiębiorców wartość hektara ziemi rolniczej wynosi średnio 1 tys. euro, a wartość rynku ziemi rolniczej szacowna jest na 1 mld euro rocznie.

Moratorium na sprzedaż ziemi rolniczej wygasa na Ukrainie 1 stycznia 2017 r., ale nie można wykluczyć jego przedłużenia.