Zboża i rośliny bobowate zasiano na powierzchni 6.9 mln ha (95 proc. przewidywanej powierzchni).

W tym:

 Zboża jare zasiano na powierzchni 2.3 mln ha 96 proc.: pszenicę na  167 tys. ha, lub 95 proc., jęczmień na 1,5 mln ha, lub 96 proc., owies  na 190 tys. ha lub 93  proc.  groch  na 418 tys. ha, czyli 99 proc.; kukurydzę na ziarno zasiano na powierzchni 4,4 mln ha 96 proc.;

Grykę  zasiano na powierzchni 75 tys. ha lub 50 proc.;

 Proso  zasiano na  powierzchni 34 tys. ha lub 60 proc.

Kontynuowane są zasiewy buraków cukrowych, które wysiano na powierzchni 280 tys. ha (94 proc.), słonecznika  na 5.5 mln ha (99 proc.) i soi - 1.6 mln ha (83 proc.).