Zbiory zbóż i roślin bobowatych przeprowadzono na powierzchni 11,8 mln, lub 77 proc. prognozowanego areału w ilości 49,9 mln ton, ze średnim plonem 4,22 t/ha

W tym:

• gryki – 77,0 tys. ton z powierzchni 58,0 tys. ha lub 87 proc. prognozowanego areału, ze średnią wydajnością 1,32 t/ha;

• prosa - 144 tys. ton z powierzchni 76 tys. hektarów, czyli 85 proc. prognozowanego areału ze średnią wydajnością 1,89 t/ha;

Ponadto słonecznik został zebrany z 4,9 mln hektarów, czyli z 84 proc. prognozowanego areału, w ilości 11,7 mln ton ziarna, ze średnią wydajnością 2,37 t / ha.

Soja zebrana została z powierzchni 1,1 mln hektarów, co stanowi 69 proc. prognozowanego areału, w ilości 2,6 mln ton ziarna, ze średnią wydajnością 2,37 t / ha.

Buraki cukrowe zostały zebrane z 70 tys. ha, co stanowi 32 proc. prognozowanego areału, w ilości 3,1 mln ton, ze średnią wydajnością 44,70 t/ha

Dokonano też zasiewów zbóż ozimych na powierzchni 4,7 mln hektarów, czyli 65 proc. prognozowanego areału.

W szczególności zasiano:

 • pszenicę ozimą na 4,2 mln hektarów, czyli 68 proc. prognozowanej powierzchni;

• żyto ozime na 92 tys. hektarów, czyli 675 proc. prognozowanej powierzchni;

• jęczmień ozimy na 419 tys. hektarów, czyli 246 proc. prognozowanej powierzchni;

Ponadto zasiano rzepak ozimy na powierzchni 1,1 mln hektarów, czyli 96 proc. prognozowanej powierzchni.